Over ons

Succesvolle ondernemingsstrategie

DGI is overtuigd dat het, voor een succesvolle ondernemingsstrategie op lange termijn, van wezenlijk belang is steeds te handelen vanuit respect voor de samenleving.

DGI wenst haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen.

Deugdelijk ondernemen vertaalt zich in respect voor al haar stakeholders: klanten, personeel, leveranciers, externe adviseurs, overheid.

Ethisch en verantwoord ondernemen

Voor een succesvolle ondernemingsstrategie op lange termijn is het van wezenlijk belang steeds te handelen vanuit respect voor de samenleving en op die manier duurzaam te ondernemen.

Daarom moet men bij het uitwerken van principes van deugdelijk bestuur ook met deze ruimere maatschappelijke factoren rekening houden en ondernemingen stimuleren na te denken over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en de wijze waarop zij die vertalen in hun bedrijfsstrategie.

Hierbij sluiten een doordacht personeelsbeleid en bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers aan.

De responsabilisering van de ondernemer

De inpiduele verantwoordelijkheid van iedere ondernemer in de overtuiging dat een verantwoord ondernemer niet zijn persoonlijk belang maar het ondernemingsbelang en de continuïteit van de onderneming centraal staat.