Doel

Iedere waardebepaling van een bedrijfsvastgoed heeft een eigen doel, en daarmee een eigen invalshoek. De waardebepaling kan nodig zijn om inzicht te krijgen in de waarde van uw bedrijfsvastgoed, beleggingsobject of in de vermogenspositie voor uw jaarafrekening, voor het verkrijgen van uw bedrijfsfinanciering, huurprijsherziening of een mogelijke verkoop.

In alle gevallen is een waardebepalingsrapport van een taxateur gespecialiseerd in bedrijfsvastgoed aangeraden. Wij leveren een zorgvuldige waardebepaling, toegesneden op het doel van de schatting. Met als belangrijk troef dat u niet alleen een waarde krijgt maar ook een effectief werkdocument.

Zo gaan wij te werk

 • 1

  Opdracht plaatsen

  Om fouten te voorkomen, geven wij de voorkeur te werken met online opdrachten, maar het kan uiteraard ook telefonisch

 • 2

  Contact opnemen

  Wij contacteren u om bijkomende informatie te verschaffen en/of uw specifieke doelstelling te bespreken

 • 3

  Inspectie op locatie

  Bij het locatiebezoek dient iemand aanwezig te zijn om ons de nodige toegangen te verlenen tot alle ruimtes van het goed

 • 4

  Onderzoek

  Wij gaan aan de slag met de verkregen documenten, ons inspectierapport en indien nodig gaan we opzoekingen uitvoeren en contacten leggen

 • 5

  Oplevering

  Gemiddeld 10 werkdagen na het verkrijgen van alle nodige documenten en informatie kan u het verslag digitaal en per post verwachten

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Om het bezoek vlot te laten verlopen, kan u volgende documenten alvast klaarleggen of e-mailen:

 • Plannen en opmetingen van de gebouwen, indien aanwezig
 • Aankoopakte
 • Aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing
 • Huurcontracten of andere zakelijke rechten, indien van toepassing