Deontologie

DGI Team

Deontologie
Vastgoedmakelaars moeten een aantal strikte deontologische regels naleven.
Deze regels staan in het reglement van de plichtenleer, opgesteld door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).
Bij deze regels wordt specifiek de aandacht gevestigd op een aantal verplichtingen:

* de wetten en reglementen die van toepassing zijn op het beroep naleven;
* de verplichting om zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren;
* de verplichting om zijn klanten heldere modelcontracten voor te stellen;
* verplichtingen inzake transparantie;
* het verbod om honoraria te ontvangen van andere personen dan de opdrachtgever;
* de verplichting om een derdenrekening te openen;
* de discretieplicht naleven;
* het verbod op belangenconflicten;
* de verplichting om gemiddeld minstens 10 uur per jaar permanente opleiding te volgen;
* de verplichting om over een financiële borgstelling te beschikken.

Geschreven door