Nieuwe regels voor het Energieprestatiecertificaat (EPC) voor niet-residentiële gebouwen in Vlaanderen

DGI Team

Wist je dat vanaf 2024 nieuwe regels van kracht worden met betrekking tot het Energieprestatiecertificaat (EPC) voor niet-residentiële gebouwen in Vlaanderen? Deze regels hebben betrekking op publieke en commerciële gebouwen, met een belangrijke uitzondering voor sloopwerken. Bij DGI informeren we je graag over deze veranderingen en delen we alle details in ons nieuwste blogartikel.

Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om een Energieprestatiecertificaat voor een niet-residentiële eenheid (EPC NR) te hebben bij de verkoop en verhuur van commerciële en publieke gebouwen in Vlaanderen. Deze verplichting geldt echter niet voor landbouw- of industrie-eenheden. Het is belangrijk op te merken dat er voor deze categorie van gebouwen, waaronder agrarische en industriële gebouwen vallen, nooit een EPC wordt opgemaakt.

Voor gebouwen die gesloopt gaan worden, is er goed nieuws. De Vlaamse overheid voorziet in een uitzondering op de algemene EPC-verplichting. Gebouwen met een sloopvergunning hoeven geen EPC te laten opmaken. De eigenaar (of erfpachter/opstalhouder) van het gebouw moet dit uiterlijk één maand voor het vernieuwen van het EPC melden aan de bevoegde instantie.

Hoofdbestemming 

De hoofdbestemming van  gebouweenheid wordt bepaald op basis van de gebouwdelen die de grootste bruikbare vloeroppervlakte innemen. voorbeeld : Als gebouwdelen met de bestemming industrie meer dan 70% van de bruikbare vloeroppervlakte innemen, is de hoofdbestemming van de eenheid industrie. In alle andere gevallen is de hoofdbestemming gelijk aan de bestemming (die niet industrie is) met de grootste bruikbare vloeroppervlakte. Als er twijfel bestaat of als er geen grootste bruikbare vloeroppervlakte kan worden bepaald, wordt de hoofdbestemming beschouwd als niet-residentieel.

Voor publieke gebouwen en overheidsgebouwen geldt vanaf 2024 de verplichting om een EPC NR voor niet-residentiële gebouwen te hebben. Het huidige EPC Publiek kan niet langer gebruikt worden om aan deze verplichting te voldoen. Bovendien geldt er een uithangplicht voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250m².

Hoeveel EPC's heb ik nodig? 

Het aantal benodigde EPC's hangt af van het aantal gebouweenheden in het gebouw. Elk afzonderlijke gebouweenheid, met uitzondering van de gemeenschappelijk beheerde delen in een appartementsgebouw, vereist een eigen EPC. Als het gebouw ten minste 2 residentiële eenheden heeft, moet er ook een EPC Gemeenschappelijke Delen worden opgemaakt. Dit zorgt ervoor dat de energieprestaties van zowel de individuele eenheden als de gemeenschappelijke ruimtes worden beoordeeld.

Bij DGI begrijpen we dat het verkrijgen van de juiste EPC-documenten en het voldoen aan de wettelijke vereisten een belangrijke taak kan zijn. Als je vragen hebt over de verkoop of verhuur van een bedrijfsgebouw, kantoor, magazijn of winkel, staan wij bij DGI klaar om je te helpen. Ons ervaren team kan je voorzien van gedetailleerde informatie en antwoorden geven op al je vragen.

NOTA : Het belangrijk om te weten dat er voor industrie-eenheden op vandaag nooit een EPC wordt opgemaakt. Deze categorie van gebouwen, waaronder industriële en agrarische gebouwen, valt niet onder de verplichting om een EPC te verkrijgen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over het EPC-proces, de hoofdbestemming van niet-residentiële eenheden en eventuele andere vragen die je hebt. We kunnen je begeleiden bij het verkrijgen van de juiste EPC-documenten en helpen om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Bron: https://www.vlaanderen.be/energieprestatiecertificaat-voor-een-niet-residentiele-eenheid-epc-nr

Geschreven door