Nu ook EPC-informatieplicht voor grote niet-residentiële gebouwen

DGI Team

Wie van plan is om dit jaar een bedrijfsgebouw te kopen, houdt best rekening met een aantal nieuwe regels. Eén van die nieuwe regels is de EPC-informatieplicht voor grote niet-residentiële gebouwen zoals bv. kantoren en winkels.

Wat is niet-residentieel?

Kort samengevat is niet-residentieel vastgoed de verzamelterm voor gebouwen waarbij de hoofdfunctie niet wonen maar werken is. Denk hierbij aan kantoren,, horeca, retail en zelfs scholen en ziekenhuizen. Zijn er gemeenschappelijke delen in het gebouw die je deelt met andere huurders of eigenaars, dan heb je ook hiervoor een EPC-certificaat nodig (het zogenaamde EPC Gemeenschappelijke Delen). 

Let wel: bedrijfsvastgoed waarbij o.a. meer dan 70% van de totale vloeroppervlakte bestemd is voor industrieel gebruik of voor het uitoefenen van landbouw hebben uitzonderlijk geen EPC-certificaat nodig. 

Afbeelding met tekst
Automatisch gegenereerde beschrijving

Registratie verplicht

Een energieprestatiecertificaat moet vanaf 2023 opgemaakt worden bij overdracht en verhuur. De verplichting om over een EPC NR te beschikken gebeurt stapsgewijs tot elke grote niet-residentiële gebouweenheid in 2026 over een EPC beschikt (ook wanneer het gebouw niet overgedragen of verhuurd wordt).

Wanneer je bedrijfsvastgoed een EPC-certificaat niet residentieel nodig heeft, dan ben je als huurder of eigenaar verplicht om elk jaar de meterstanden te registreren: dit telkens in dezelfde maand als de maand waarop de oorspronkelijke EPC-waarde werd vastgelegd. Deze jaarlijkse meteropnames mogen door een energiedeskundige type D of door een interne medewerker (bv. de gebouwbeheerder) gebeuren. Richtlijnen voor de opname van deze jaarlijkse metingen worden door het VEKA vastgelegd.

Nieuwe regels in een notendop

Het EPC NR is sinds 1 januari 2023 verplicht bij de verkoop (en opstalrecht en erfpacht) en bij verhuur (afsluiten van een nieuw huurcontract) van niet-residentiële gebouweenheden.

Dit certificaat (EPC nr)moet door een erkend energiedeskundige (type D) opgemaakt worden en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Bij verkoop, erfpacht of opstal moet de koper een kopie van dit document ontvangen.

Op het moment van de overdracht (uiterlijk op de datum van het verlijden van de akte of het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht), moet het EPC NR aan de nieuwe eigenaar of nieuwe huurder bezorgd zijn.

✅ Bij verhuring van het bedrijfsgebouw moet de huurder een kopie ontvangen van het EPC-certificaat, het zogenaamde EPC NR (EPC Niet Residentieel)

 

Heb je concrete plannen om je bedrijfseigendom te verkopen of heb je verdere vragen over het EPC-certificaat? Contacteer ons, we helpen je graag!

 

Geschreven door