Missie
 
Kwaliteitsvol begeleiden in het zoeken naar oplossingen van bedrijfshuisvesting en bedrijfsinvesteringen.
Wat mag u verwachten van DGI?
Integriteit en eerlijkheid
Open dialoog en conflictbeheersing
Respecteren confidentialiteit
Vertrouwen
Transparantie
Snelheid, effectief met kennis van zaken
Opstellen van een volledig en verzorgd dossier in samenspraak met de notaris (o.a. bodemsanering, bestemming, zonevreemdheid, ?)
Begeleiding van de dossiers tot het verlijden van akte
Schatting in het kader van verkoop of verhuring van het onroerend goed
Geen belangenvermengin
gMissie
Kwaliteitsvol begeleiden in het zoeken naar oplossingen van bedrijfshuisvesting en bedrijfsinvesteringen.
 
Wat mag u verwachten van DGI?
 
  • Integriteit en eerlijkheid
  • Open dialoog en conflictbeheersing
  • Respecteren confidentialiteit
  • Vertrouwen
  • Transparantie
  • Snelheid, effectief met kennis van zaken
  • Opstellen van een volledig en verzorgd dossier in samenspraak met de notaris (o.a. bodemsanering, bestemming, zonevreemdheid, ...)
  • Begeleiding van de dossiers tot het verlijden van akte
  • Schatting in het kader van verkoop of verhuring van het onroerend goed
  • Geen belangenvermenging