Indexering van de huurprijs

DGI Team

De indexering van de huurprijs mag slechts éénmaal per jaar plaatsvinden, ten vroegste op de verjaardag van de huurovereenkomst.

Tot december 1993 gebeurde de indexatie steeds op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Vanaf januari 1994 moet verplicht de gezondheidsindex gebruikt worden.
Bereken zelf uw huur met de huurcalculator: https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/huurindexatie

Als de huurder de indexatie weigert of vergeet toe te passen, beschikt de verhuurder over een termijn van één jaar om een rechtsvordering op te starten. De termijn van één jaar begint op de dag van de verzending van de aangetekende brief aan de huurder. Na deze termijn is de zaak verjaard.

 

Bron: huur-recht.be

Geschreven door