GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN

DGI Team

Gemeenschappelijke kosten zijn enkel de kosten voor de gemeenschappelijke ruimtes in en rond het gebouw. Dat kan gaan van onderhoudskosten van het kantoorgebouw zoals de lift, het water-, gas-, energieverbruik in gemeenschappelijke lokalen (bv traphal, inkom,...), de kosten van de syndicus en onderhoud van de gemeenschappelijke delen (poetsen, onderhoud,...).

De staat of bouwjaar van het gebouw, hoeveelheid gemeenschapelijke lokalen zorgen dat deze kosten kunnen verschillen tussen de verschilende gebouwen. Niet alleen kantoorgebouwen hebben gemeenschapelijke ruimtes ook bij KMO en industriegebouwen kunnen er gemeenschapelijke delen zijn, denk aan wegenis en afritten, tuin, parking, gemeenschapelijk dak of gevel,... . De betaling van deze lasten kan op twee manieren via een forfaitairvast bedrag op reglmatige tijdstippen meestal is dat maandelijks, trimestrieel of halfjaarlijks , ook een jaarlijkse afrekening op basis van de werkelijke kosten en lasten behoort tot de mogelijkheden.

Herziening 

De partijen kunnen steeds in de loop van hun contract in onderling overleg het forfaitair bedrag herzien of overschakelen naar het systeem van de werkelijke kosten en lasten.
In tegenstelling tot de Woninghuur kunnen partijen in de gemene huur zich niet eenzijdig tot de vrederechter wenden om het forfaitair bedrag om te zetten in de aanrekening van de werkelijke kosten en lasten. Bij de gemene huur overstijgt de contractsvrijheid de bescherming van de huurder in de Woninghuurwet. bron: huur-recht.be

Geschreven door