Erfdienstbaarheid

DGI Team

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerend goed dat aan iemand toebehoort, wordt bezwaard ten voordele van een ander onroerend goed dat aan iemand anders toebehoort. Het dienend of lijdend erf wordt met andere woorden bezwaard ten voordele van het heersend erf. 

Erfdienstbaarheden zijn van onbepaalde duur en worden automatisch doorgegeven bij de verkoop van vastgoed, ook wanneer dit niet vermeld wordt in de verkoopovereenkomst. Elke vastgoedmakelaar is verplicht om de koper hiervan op de hoogte te stellen.

Drie mogelijke vormen van erfdienstbaarheid:

  • Natuurlijke erfdienstbaarheden: bepaald door de ligging. 
  • Wettelijke erfdienstbaarheden: vastgelegd door de wet.
  • Conventionele erfdienstbaarheden: onderling overeengekomen.

Geschreven door