RUP, GRUP, BPA,… kun jij er nog aan uit?

DGI Team

RUP, GRUP, BPA,… kun jij er nog aan uit? De terminologie van het ruimtelijk uitvoeringsplan mag dan wel ingewikkeld lijken, toch is het basisprincipe verrassend eenvoudig: elke zone heeft namelijk z’n eigen, welbepaalde bestemming. 

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) s een ruimtelijk structuurplan dat door de Vlaamse overheid werd opgemaakt en dat vastlegt welke activiteiten op welk perceel mogen plaatsvinden. Ook provincies en gemeenten hebben hun ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Zo heb je woongebied, recreatiegebied, natuurgebied, landbouwgebied en industriegebied. Wie bedrijfsvastgoed aankoopt, checkt dus best goed op voorhand of het wel toegestaan is om op de desbetreffende locatie jouw activiteit uit te oefenen. Tip: vraag bij je gemeente zeker naar het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) en de eventuele verkavelingsplannen, het kan je heel wat wijzer maken.

Blijkt uit de gegevens dat je bedrijf niet in de juiste zone ligt of oefen je een activiteit uit die niet toegestaan is in de desbetreffende zone (bv. milieubelastend bedrijf in een woongebied), dan is je bedrijf zonevreemd. In dit geval neem je best zo snel mogelijk contact op met de gemeentelijke overheid om de zaak te bekijken. Eén van de oplossingen is een mogelijke planwijziging (het planologisch attest) waarbij je alsnog vergund bent op die specifieke locatie. In andere gevallen daarentegen zul je mogelijk verbouwingen moeten uitvoeren of uitkijken naar een andere locatie. 

Meer info over deze specifieke materie? Contacteer ons, we leggen het je graag uit!

Geschreven door