Plaatsbeschrijving van het bedrijfsgebouw: wie, wat, hoe en waarom?

DGI Team

Kijk je ernaar uit om je intrek te nemen in je nieuwe huurpand? Vergeet dan vooral niet om bij de blijde intrede van het bedrijfsgebouw een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te maken! 

Dit document – ook wel “staat van bevinding” genoemd – is in feite een inventaris die de algemene toestand van het bedrijfsvastgoed weergeeft. Deze oplijsting bevat niet alleen een overzicht van alle aanwezige accessoires (bv. meubilair, elektrische apparaten,..) maar ook alle mogelijke schadegevallen in de verschillende ruimtes (bv. krassen in deur, schade aan de muur, …). en tot slot zullen ook de meterstanden worden opgenomen voor een vlotte overdracht van de contracten. Echter het voornaamste doel van de plaatsbeschrijving is de beide partijen te beschermen. De plaatsbeschrijving zorgt ervoor dat we de toestand bij het begin van de huurovereenkomst kunnen vergelijken met de toestand op het einde. De gedetailleerde beschrijving creëert duidelijkheid tussen de partijen. Tip: 1 beeld zegt soms meer dan 1.000 woorden, maak daarom tijdens de oplijsting zo veel mogelijk foto’s van de verschillende ruimtes. 

Het opmaken van een plaatsbeschrijving is wettelijk verplicht.  De wet stelt zelfs uitdrukkelijk dat de plaatsbeschrijving ‘op tegenspraak’ moet zijn opgemaakt, dit betekent dat de partijen de mogelijkheid hebben om aanwezig te zijn bij de opmaak van deze plaatsbeschrijving en vervolgens hun opmerkingen kunnen geven aan de plaatsbeschrijver. Of je nu de plaatsbeschrijving onderling met de tegenpartij opmaakt of laat opmaken door een externe deskundige maakt op zich niet zo veel uit. Wel kan een professional jou wijzen op een aantal cruciale punten die je tijdens de oplijsting zeker niet uit het oog mag verliezen. De kosten hiervoor worden 50/50 verdeeld tussen de huurder en de verhuurder.

Heb je verdere vragen hierover? Contacteer ons gerust, we informeren je graag!

 

Geschreven door