Huurwaarborg betalen met een bankgarantie of storten op een geblokkeerde rekening: wat zijn de verschillen?

DGI Team

Feit: Bij de verhuur van bedrijfsvastgoed kan de eigenaar een waarborg  vragen. Dit geeft de verhuurder de zekerheid dat de huurder zijn verplichtingen zal naleven. 

Deze waarborg bij bedrijfsvastgoed bedraagt, afhankelijk van de overeenkomst, zo’n 3 à 6 maand huur en kan in verschillende vormen bestaan, bv. met een bankgarantie of een geblokkeerde rekening. Wat zijn de grote verschillen?

Bankgarantie

Een bankgarantie is een soort krediet waarbij de bank als derde partij in naam van de huurder aan de verhuurder de garantie biedt dat een bepaald bedrag betaald zal worden.

  • Voorwaarde: kredietwaardigheid

  • Kostprijs: eenmalige behandelkosten en - zolang de bankgarantie doorloopt - een halfjaarlijkse of kwartaalprovisie.

  • Voordeel huurder: er moet geen geld vrijgemaakt worden, niet onbelangrijk als je als ondernemer grootse plannen hebt met je nieuwe locatie.

  • Voordeel verhuurder: kredietwaardigheid huurder wordt gecheckt door de bankinstelling.

Geblokkeerde rekening

Hierbij wordt het afgesproken bedrag bij de bank van de huurder vastgezet op een geblokkeerde rekening.

  • Kosten: geen

  • Nadeel huurder: je moet hiervoor als huurder geld vrijmaken

  • Voordeel huurder: de intrest op dit bedrag behoort jou toe

  • Om de blokkering van het bedrag op te heffen is het akkoord van beide partijen nodig.

 

Heb je nog vragen over dit thema? Contacteer ons vrijblijvend!

 

Geschreven door