top
P2383

Bergstraat  0

3980 Tessenderlo

 terug naar overzicht

De Gemeentelijke Ruimtelijk UitvoeringsPlan (hierna GRUP) Genebos, maakt deel uit van
het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). De landbouwgrond werd naar zone voor
transport en logistiek bestemd. Het GRUP werd definitief vastgesteld door de Vlaamse
regering op 11 januari 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 januari
2008.

De ontwikkeling van Grup bestaat uit het project Genebos alsmede een
verouderde site gelegen aan de overzijde genaamd Ravenshout.

De Noordzijde van het deelgebied Genebos ligt op de gemeente Tessenderlo en de
Zuidzijde op de gemeente Ham.

De infrastructuur wordt opgeleverd in de zomer 2014.

Distridijle en Agropak zijn reeds gebouwd, een vergunning voor Hyundai werd
bekomen.

De infrastructuurwijzigingen is in voltooiingsfase.

Ontwikkeling bedrijventerrein Genebos

Bestemmingen
De zone is bestemd voor Transport, Logistiek en Distributie (TDL).
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
* Productie en verwerking van goederen
* Autonome kantoren
* Kleinhandel
De minimum oppervlakte van een perceel bedraagt 5.000 m². Voor logistieke
gebruikers die kleinere entiteiten wensen wordt voorzien dat aan elkaar geschakelde
units mogelijk zijn.

Prijs
De grondprijzen variëren naar gelang de ligging tussen 55 tot 70€/m² voor de gronden
met transport en logistieke bestemming.

Partnership
Binnen Landexplo Genebos is het bouwbedrijf Cordeel een belangrijke aandeelhouder.
Een mechanisme is voorzien dat zij een voorrang krijgen om te bouwen aan
competitieve voorwaarden. Dit sluit geen marktwerking uit, maar het bouwbedrijf
Cordeel moet een normale kans krijgen om te bouwen.
Voor de verkoop van een perceel moet de verkoper, samen met de gemeente en de
Pom Limburg, een inzicht krijgen in de bouwplannen en de uitgevoerde bouwactiviteit.

Beheersovereenkomst
In de beheersovereenkomst zijn eigendomsbeperkingen voorzien zodat de kwaliteit van
het gehele park en het onderhoud gewaarborgd blijven.

Verkoop
Er wordt verkocht volgens de behoefte van een gebruiker. De loten worden indien
nodig, en mogelijk, aangepast. De prijs is in functie van de juist ingenomen oppervlakte.
Dit is geen aanbod, iedereverkoop zal het voorwerp maken van een specifieke
overeenkomst waarbij de activiteit en het plan eerst goedgekeurd moet worden door de
verkopers.

Te koop

Gebouw Unit Verdiep Naam Bestemming Opp Beschikbaarheid
Lot 1 Industrie terrein 29893 m² optie
Lot 5 Industrie terrein 46952 m² onmiddellijk
Lot 5 Bufferzone terrein 14134 m² onmiddellijk
Lot 6 Bufferzone terrein 6598 m² onmiddellijk
Lot 6 Industrie terrein 9336 m² onmiddellijk
Lot 7 Industrie terrein 23593 m² onmiddellijk
Lot 9 Industrie terrein 12652 m² onmiddellijk
Lot 10 Industrie terrein 8791 m² onmiddellijk
Lot 10 Bufferzone terrein 414 m² onmiddellijk
Lot 4 & 8 Industrie terrein 5846 m² onmiddellijk
Lot 4 & 8 Bufferzone terrein 1605 m² onmiddellijk