top

Beheer loginnaar Mijn DGI login

Op ons kan u rekenen

 • Annemie

  Annemie “Juist is juist” zorgt ervoor dat de cijfertjes 100% op punt staan

 • Carl Mariën

  Carl

  Carl “hands on” is zaakvoerder en geeft ook voor uw pand het beste van zichzelf

 • Santina Fourneaux

  Santina

  Santina “Ik los dat wel op” verzorgt de backoffice en helpt u steeds met de glimlach verder

Als specialist in beheer vinden wij uw vastgoed vermogen belangrijk. Het is voor ons een voorrecht uw vastgoed te mogen beheren. Met onze expertise en toewijding willen wij bijdragen tot de verdere uitbouw van uw vermogen. Wij zijn de private banker voor uw bedrijfsvastgoed.

DGI Beheer is een bijzonder beheerder omdat we ...

 • enkel bedrijfsvastgoed beheren; uw gebouw is onze métier.
 • zeer accuraat en efficiënt omgaan met uw vermogen én uw tijd.
 • zelfstandige ondernemers zijn, zoals u.

Zo gaan wij te werk

DGI Beheer is verbonden met DGI, vastgoed voor bedrijven. Bedrijfsvastgoed is ons DNA, ondernemers onze habitat.

Cijfers moeten juist staan. We kunnen dan ook elke euro verklaren in de boekhouding van uw gebouw. Bovendien mikken we erop om Algemene Vergaderingen binnen 1 uur af te ronden, uw tijd is kostbaar. Daarom weten we voorafgaand aan de vergadering of we met voldoende (iedereen wordt gebeld) zullen zijn en wordt ook het verslag op voorhand voorbereid.

We weten dat niets vanzelf gaat in een onderneming. Niet bij de uw en niet bij de onze. We zijn niet perfect, maar we nemen wel voortdurend initiatieven om onze dienstverlening naar uw steeds te verbeteren.

15

Onze ervaring

Binnen DGI Beheer is een gemiddelde ervaring in beheer van 15 jaar. Dit maakt dat elk van ons het klappen van de zweep kent. We weten wat belangrijk is en hoe we zaken snel en efficiënt kunnen verhelpen. Bovendien zijn we Hands On en Pro Actief.

Goed om te weten

Welk type vastgoed beheren wij ?

De portefeuille in beheer bestaat uit middelgrote kantoorgebouwen en KMO Units. Wij werken veelal voor zelfstandige ondernemers, private beleggers (private office) en fondsen. Onze geografische spreiding is (voorlopig) beperkt tot de “Vlaamse Ruit”, dus de regio van Gent over Antwerpen tot Limburg en terug via Leuven en de Brusselse Noordrand.

Wat doet een syndicus ?

Een syndicus voert een officiële taak uit in het belang van alle mede-eigenaars. Indien u eigenaar bent van een KMO Unit in een “bedrijfsverzamelgebouw”, waarbij bepaalde delen gemeenschappelijk zijn zoals het dak, de wegenis en het groen, dan bent u verplicht een syndicus aan te stellen. Wij verzorgen dan de gemeenschappelijke delen, voeren de boekhouding hiervan en organiseren alle administratieve verplichtingen zoals de jaarlijkse algemene vergadering.
Bovendien bemiddelen wij ook bij incidenten tussen eigenaars en leiden we alle partijen naar oplossingen.

Wat doet een rentmeester ?

Als Rentmeester beheren we het gebouw voor één eigenaar of huurder en voeren we de boekhouding, doen we het technisch en administratief beheer van een gebouw. Doel is zowel de eigenaar als de huurders tevreden te houden in het gebouw.
Het belangrijkste deel van onze taak bestaat erin:

 • Een correcte en volledige boekhouding te voeren incl. opvolging en rappelering van achterstallen
 • Een strikte technische opvolging van de gebouwen zodat deze op korte en lange termijn aantrekkelijk blijven voor huurders/gebruikers
 • Een strikte administratieve opvolging voor alle wettelijke verplichtingen en rapporteringen
Carl Marien

Hoe moet je opgeroepen worden voor een algemene vergadering van mede-eigenaars?

Carl Marien

Als mede-eigenaar moet je verwittigd worden van de plaats en de datum waarop de algemene vergadering plaatsheeft. Hoe moet je hiervan op de hoogte gebracht worden? IN PRINCIPE AANGETEKEND De syndicus moet je in principe uitnodigen via een aangetekende brief. Hij stuurt die naar het laatste door hem gekende adres van jou. Verhuis je, breng dan de syndicus op de hoogte van je nieuwe adres. De brief in kwestie moet, tenzij in spoedeisende gevallen, naar jou gestuurd worden ten minste 15 dagen voor de vergadering. Een uitzondering op die regel bestaat als het reglement van mede-eigendom in een langere termijn voorziet. JE KAN ANDERE AFSPRAKEN MAKEN De syndicus zal je allicht vragen of je akkoord gaat dat je op een andere manier opgeroepen wordt. De wet laat dat ook toe voor zover je daar individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt. Zo kan je bijvoorbeeld akkoord gaan dat de oproeping gebeurt via e-mail of met een gewone brief. De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. WAT STAAT ERIN? In de oproeping voor de algemene vergadering moet de plaats vermeld staan waar de vergadering doorgaat. Ook de dag en het uur van de vergadering moet worden aangegeven net als de opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd.  De bijeenroeping vermeldt ook volgens welke regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd. Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be) bron:http://immo.vlan.be/

Nuttige documenten